Kansen voor uw organisatie

Mensen ondersteunen bij hun herstel met professionele inzet van eigen ervaringen. Dat is het doel van Howie the Harp, een toegankelijke opleiding voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Tijdens deze opleiding werken zij gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maken zij zich beroepsvaardigheden eigen om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan in een betaalde baan. De impact van de opleiding is groot. De focus op empowerment en de peer-to-peer benadering heeft al vele mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een arbeidstoekomst gegeven.

In vogelvlucht: Howie the Harp
De opleiding tot ervaringsdeskundige Howie the Harp, onder de vlag van Pameijer, duurt een jaar en bestaat uit een theoretisch- en een praktijkdeel. Gedurende de hele opleiding staat er een persoonlijke coach voor een student klaar, die op maat ondersteuning levert.
Tijdens de eerste 16 weken gaat een student 4 dagen in de week naar school in een groep van circa 25 studenten, aangevuld met een halve dag thuisstudie via e-learning. De lessen zijn gericht op verder herstel en persoonlijke ontwikkeling: leren omgaan met triggers, leren samenwerken met anderen, verhalen delen, onderling steun geven, onderdeel van een groep worden en zijn. Ook is er aandacht voor basale werknemersvaardigheden en ervaringsdeskundigheid. 
Er is klassikaal onderwijs in diverse vormen: theorie, film, rollenspellen of groepsopdrachten. In het tweede deel van de opleiding ontwikkelt de student in praktijk beroepsvaardigheden van een ervaringsdeskundige. Gedurende 26 weken werkt iemand minimaal 24 uur per week als ervaringsdeskundige in opleiding en verkent de verschillende aspecten van het werk.  Er is hebt regelmatig contact met de werkbegeleider op  locatie en terugkomonderwijs op Howie the Harp. 
Resultaat
Aan het eind van de opleiding heeft de student een portfolio opgebouwd waaruit blijkt dat en hoe hij in theorie en praktijk gewerkt heeft aan zijn persoonlijk herstel en aan de kerntaken uit het beroepscompetentieprofiel van ervaringsdeskundigen. Na een positieve beoordeling voor portfolio, eindpresentatie en eindgesprek krijgt de student een certificaat. De student is (betaald of vrijwillig) inzetbaar als ervaringsdeskundige op minimaal MBO-2 niveau.
Voor wie
Voor mensen met een eigen cliënt/patiënt-ervaring-  op psychosociaal gebied, in de psychiatrie en/of verslavingszorg - die willen leren deze als ervaringsdeskundige in te zetten bij de ondersteuning van anderen. Studenten moeten op minimaal MBO-2 niveau voltijds onderwijs kunnen volgen.

DOWNLOAD de folder Howie the Harp voor organisaties

In Nederland vindt maar liefst 76% van de afgestudeerden Howie’s een betaalde baan!

Ervaring werkt!

Steeds meer gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook bedrijven doen een beroep op ervaringsdeskundigen. En terecht want het werkt. 

  • De ‘uit het leven gegrepen’ kennis raakt direct de behoefte aan erkenning, herkenning en hoop bij cliënten. Zij begrijpen van binnenuit welke hindernissen cliënten moeten nemen. 
  • De ervaringsdeskundige is een rolmodel voor anderen die werken aan hun herstel. Zij worden op een positieve manier geconfronteerd met empowerment, eigen regie en zelfacceptatie. 
  • De ervaringsdeskundigen bieden deskundige inzichten aan organisaties en professionals zonder eigen ervaring wat leidt tot nieuwe invalshoeken en oplossingen. 

Pameijer liet een onderzoek uitvoeren naar de maatschappelijke effecten van Howie the Harp. In de vorm van een maatschappelijke businesscase zijn deze resultaten vastgelegd.

DOWNLOAD SAMENVATTING MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE

Ervaringsdeskundigen binnen uw organisatie

Bent u, net als wij, overtuigd van de toegevoegde waarde van Howie the Harp-ervaringsdeskundigen voor uw organisatie en onze samenleving? En bent u op zoek naar mogelijkheden om deze professionele peer-to-peer hulpverlening te introduceren in uw organisatie? Of biedt u deze vorm van hulpverlening al aan en wilt u deze uitbreiden? Wij komen dan graag met u in contact!

Stage
Uw vraag en ons aanbod kan bijvoorbeeld samenvallen door de invulling van stageplaatsen en/of (betaalde) leerwerkplekken, waarbij Howie the Harp studenten assisterende werkzaamheden verrichten als ervaringsdeskundigen in opleiding. De inzet van een werkbegeleider vanuit uw organisatie is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Daarnaast krijgen de studenten ondersteuning van hun persoonlijke Howie the Harp coach. Vanzelfsprekend blijft deze coach gedurende de stage graag in overleg met de werkbegeleider.

Betaalde baan
Samen met u willen we graag meer vacatures creëren waarin ervaringsdeskundigen aan de slag kunnen. Het is een unieke kans om vernieuwende medewerkers in huis te halen. Wij roepen u daarom op om na te denken over de creatie van (extra) vacatures of betaalde leerwerkplekken voor ervaringsdeskundigen.

Rijnstate Ziekenhuizen maakt deze sterke video over de inzet van Ervaringsdeskundigen. In deze video staat een ex-Howie the Harp student centraal: Ellen de Ruiter. Zij heeft bij het Rijnstate Ziekenhuis inmiddels een reguliere baan gevonden als ervaringsdeskundige.Voorbeelden van werkterreinen waarop (afgestudeerde) Howie the Harp studenten inzetbaar zijn:

Assertive Community Treatment

Woonbegeleiding

Voorlichting

Training

Casemanagement

Consultatie

Steun Howie the Harp-studenten en maak het verschil

Deelt u de idealen van Howie the Harp? Steun dan deze effectieve opleiding. Pameijer, RIBW Brabant en HVO-Querido roepen geïnteresseerde partijen uit de samenleving op om via co-financiering de verankering van Howie the Harp in Nederland mogelijk te maken.

Hoe kunt u bijdragen? 
Onze studenten hebben doorgaans een (bescheiden) uitkering en zijn vaak nog zoekende naar een goed passend maatschappelijk perspectief om volwaardig betaald werk te kunnen gaan verrichten. U kunt hen helpen door bijvoorbeeld een opleidingsplaats te financieren, door een werkervaringsplek of werkplek voor hen in te richten of door werkzoekende die binnen de doelgroep vallen te verwijzen naar een van onze opleidingscentra. Hiermee biedt u niet alleen de studenten een mooie kans, ook de samenleving wint bij hun succes.

MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP

Het gemiddelde aantal studenten dat succesvol re-integreert ligt twee maal zo hoog dan bij reguliere re-integratietrajecten.

Wordt ook opleidingsaanbieder

Werkt u bij een organisatie in het sociale of educatieve domein en heeft u interesse in het aanbieden van de Howie the Harp opleiding? Neem dan contact op met Howie the Harp.  

e: howie.the.harp@pameijer.nl
t: 088-271 63 72