Foto7

Nieuws

Van netwerk naar écht werk!

Woensdag 5 april organiseerde Howie the Harp™ Rotterdam een netwerkdag met als thema ​Van netwerk naar écht werk!

Het was een prachtige dag met zestien deelnemende organisaties, die allen een presentatie verzorgden over het belang en de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid. Tussen de presentaties door was er voor de ongeveer honderd aanwezigen volop gelegenheid om te netwerken.

Iedere organisatie had een eigen stand en er ontstonden mooie gesprekken; niet alleen tussen de deelnemende organisaties maar ook met de aanwezige Howie the Harp-studenten en alumni. Er werden waardevolle contacten gelegd ten behoeve van komende stages en wellicht ook betaald werk!