Ondertekening Zadkine Howie Feb22 02

Nieuws

Howie the Harp en Zadkine verlengen succesvolle samenwerking

Meedoen in de maatschappij. Zelf de regie voeren over je leven. Dat zijn enorme uitdagingen voor kwetsbare burgers, zoals mensen met een psychische aandoening. Werkend aan hun herstel hebben zij vaak behoefte aan ondersteuning. Liefst van mensen die hen perspectief bieden en van binnenuit begrijpen welke hindernissen zij moeten nemen. Steeds meer gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook bedrijven, doen daarom een beroep op ervaringsdeskundigen: mensen die hun ontwrichtende levenservaring op een professionele manier inzetten om anderen te helpen.

Gezamenlijk leiden Howie the Harp en Zadkine ervaringsdeskundigen op voor betaald werk in de zorg, welzijnssector of maatschappelijke dienstverlening. Om een nog krachtigere leeromgeving te creëren op het gebied van ervaringsdeskundigheid heeft het Zadkine GWS college onlangs een overeenkomst met Howie the Harp getekend. Pieter Verdoorn (Howie the Harp) en Gerda Duijvestein (Zadkine) hebben een goede samenwerkingsvorm opgezet tussen beide organisaties met als doel elkaar versterken en verder helpen. De opbrengst van deze samenwerking is het MOED-traject. Een eenjarig traject waarmee medewerkers werkzaam in het sociale domein of de zorghun certificaat Ervaringsdeskundigheid behalen.

Stella de Kuijper, directeur van Zadkine: “We zijn heel erg enthousiast over deze samenwerking en we gaan graag het commitment aan met Howie the Harp. Het is echt waardevol om ervaringsdeskundigheid nog beter te verankeren in onze organisatie. Er werken steeds meer ervaringsdeskundigen in verschillende sectoren, zoals de ggz, jeugdzorg, maatschappelijke zorg, en sociaal werk. Ervaringsdeskundigheid draagt immers bij aan een betere participatie van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf.”

Jan Alblas, directeur van Pameijer: Het opleidingsprogramma is de afgelopen jaren buitengewoon succesvol gebleken waarbij we echt een lans hebben gebroken binnen organisaties. Het is een belangrijke opstap voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers zijn trots op hun diploma en doen weer helemaal mee in de samenleving. Ik ben bijzonder trots dat Howie de Harp en Zadkine deze samenwerking zijn aangegaan omdat beide organisaties echt ergens voor staan.”

Over Howie the Harp De naam Howie the Harp verwijst naar Howard Geld, een dakloze New Yorker die mondharmonica (‘harp' in het engels) speelde en zelf diverse psychiatrische diagnoses kreeg die nogal uiteenliepen. Teleurgesteld in de reguliere hulpverlening ontwikkelde hij het idee dat juist mensen met een psychiatrische geschiedenis hun levenservaring en talenten kunnen inzetten om anderen te ondersteunen in hun herstel. Het baanbrekende programma van een jaar leidt mensen op om zelf controle te houden over hun welzijn en om te functioneren als professional in de sociale hulpverlening. Pameijer haalde het opleidingsprogramma naar Nederland en is licentiehouder binnen de Benelux. In 2012 openden zij de eerste Howie the Harp-opleiding in Rotterdam. Howie the Harp™ is een geregistreerd handelsmerk van Community Access USA.

Op 18 maart start er weer een nieuwe MOED klas. Klik hier voor meer informatie over opleiding.