Logo Regulier

Nieuws

Beroepsregister Ervaringsdeskundigheid

Professioneel ervaringsdeskundigen kunnen zich registreren in ‘Beroepsregister voor Ervaringsdeskundigen’. Zo toon je aan dat je bevoegd en bekwaam bent om je vak uit te voeren.

Er bestaat sinds kort een ‘Beroepsregister voor Ervaringsdeskundigen’. Hier is de afgelopen jaren  hard aan gewerkt door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED), samen met onder meer Howie the Harp. Door je te registreren in een beroepsregister toon je aan dat je bevoegd en bekwaam bent om je vak uit te voeren. 

Beroepsregister draagt bij aan kwaliteit en vakbekwaamheid
Het beroepsregister is een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen. Beroepsregistratie draagt bij aan professionalisering en vakmanschap. Een register stimuleert professionals en werkgevers om te blijven investeren in vakbekwaamheid. Bijvoorbeeld door punten toe te kennen wanneer je intervisies doet en cursussen volgt. 

Inschrijven in het beroepsregister
Als jij je opleiding aan Howie the Harp hebt afgerond en werkzaam bent (betaald of onbetaald) als ervaringsdeskundige, kun jij je inschrijven in het ‘Beroepsregister van Ervaringsdeskundigen’. Je bent echter niet verplicht om dit te doen. Maar het kan wel zijn dat een werkgever graag ziet dat jij je ingeschreven hebt. Of dat het je zelf een goed gevoel geeft. Een gemeente kan een inschrijving in het beroepsregister overigens wel verplichten in het geval van een aanbesteding. 

Tijdelijke ruimere regeling voor toelating in beroepsregister
Je kunt toegelaten worden in het beroepsregister op basis van een diploma of certificaat van een geaccrediteerd opleidingsinstituut. Dit is voor Howie the Harp regulier (nog) niet het geval. Wel voor MOED.
Er bestaat echter ook een overgangs/tijdelijke regeling. Deze geldt tot 1 januari 2025. Afgestudeerde Howies hebben hiermee de mogelijkheid om zich in te schrijven in het beroepsregister. Je kunt toegelaten worden wanneer je je praktijkervaring en niveau aantoont met een verklaring van je werkgever. Een van de eisen is, dat je minimaal 2080 aan relevante stage- en/of werkervaringsuren als ervaringsdeskundige (betaald of onbetaald) hebt gemaakt, binnen een periode van 5 jaar.
Het is nu nog niet duidelijk of deze regeling ook na 1 januari 2025 blijft bestaan. Bij herregistratie blijft deze inschrijving wel geldig.

Kosten inschrijving 
Aan de registratie zijn kosten verbonden. Deze bedragen €79,- per jaar. Als je voor 01-09-2023 geregistreerd bent geldt er een korting van 50%. Sommige werkgevers zijn bereid hieraan mee te betalen. Het is dus verstandig hiernaar te informeren als je in loondienst bent. 

Meer weten?
Verdere informatie over inschrijving en alle overige eisen kun je vinden op de website van VvED: KvE – Vereniging van Ervaringsdeskundigen (vved.org) Je kunt ook de uitgebreide informatiefolder lezen: Informatiefolder-Registratiereglement-Ervaringsdeskundigen.pdf (vved.org)

We hopen je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen hebben dan horen we dat graag!
Howie the Harp